• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
За нас Печат

about» Център за професионално обучение
към "ИВКАР" ЕООД започва дейността си през 2005год. През 2008год. получава лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Лицензия № 200812639/19.11.2008г.

продължава
 
Курсове Печат

coursesЦентър за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД организира следните курсове за правоспособност:

1. Заварчици;

2. Шлосери;

3. Машинисти на:

продължава
 
Квалификация Печат

qualificationsЦентър за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД извършва обучение по следните професии и специалности:

1. Професия: "Монтьор на транспортна техника"

Специалност: "Пътно-строителна техника"

продължава