За нас Печат

about» Център за професионално обучение
към "ИВКАР" ЕООД започва дейността си през 2005год. През 2008год. получава лиценз от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Лицензия № 200812639/19.11.2008г.

» Центъра разполага
с богата материална база. На разположение на курсистите са 3 учебни зали с 60 места, оборудвани с нагледни материали, мултимедийна техника и достъп до Интернет.

» ЦПО организира и провежда
целогодишно курсове за професионална квалификация и правоспособност в зависимост от потребностите от обучение и заявките на потребителите на кадри. За всеки успешно завършен курс се издава съответния документ.

» Издадените документи
са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа.

 

lizenz 3