Курсове Печат

coursesЦентър за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД организира следните курсове за правоспособност за:

1. Заварчици:

» СО заваряване - МИГ 131/МАГ 135;

» Аргоново заваряване - ВИГ 141;

» Електродъгово заваряване - РЕДЗ 111.

2. Шлосери;

3. Машинисти на:

» автокран до 16т. - II-ра степен;

» автокран над 16т. - I-ва степен;

» кулокран до 160т./м. - II-ра степен;

» мостови и козлови кранове до 40т. - II-ра степен;

» автовишки /ПРП/.

4. Водачи на мото- и електрокари;

5. Машинисти на пътно-строителни машини - всички видове:

»  Машинисти на бетон-помпа;

»  Машинисти на бетонов център;

»  Машинисти на мачтов подемник /хаспел/;

»  Машинисти на багер и челен товарач;

»  Машинисти на грейдер и скрепер;

»  Машинисти на валяк.

6. Опреснителни курсове за кранисти, ПРП, прикачвачи /сапанджии/, мотокаристи, електрокаристи и др.

Курсовете за придобиване на правоспособност завършват с полагане на изпит по теория и практика на професията.След успешно положен изпит курсистите получават Свидетелство за правоспособност и Удостоверение за професионално обучение.