Документи Печат

documentsНеобходими документи при записване:
» медицинско свидетелство с изходящ номер и заверка от психодиспансер - оригинал и 1 бр. ксерокопие

» ксерокопие от диплома - най-малко за основно образование - 2 бр.

» ксерокопие от лична карта - 1 бр.

» ксерокопие от шофьорска книжка - 2 бр.

» цветни снимки паспортен формат - 4 бр.

забележка:
1. За курс за автокран над 16т. се изисква копие от свидетелство за правоспособност за автокран и удостоверение за непрекъснат трудов стаж от 2год.
2. За курс за "Водач на електро- и мотокари не се изисква медицинско свидетелство, когато курсистът притежава правоспособност за МПС.