Документи Печат

documentsНеобходими документи при записване:


» медицинско свидетелство /за работа/ с изходящ номер и заключение: "Годен за ..../съответната правоспособност/;

» служебна бележка от психодиспансер /"Не се води на учет"/- оригинал и 1 бр. ксерокопие

» ксерокопие от диплома - 2 бр.

» ксерокопие от лична карта - 1 бр.

» ксерокопие от шофьорска книжка - 2 бр. /само за машинисти на автокран и мотокар /

» цветни снимки паспортен формат - 3 бр.

Забележка:

  1. За курс за автокран над 16т. се изисква копие от свидетелство за правоспособност за автокран и удостоверение за непрекъснат трудов стаж от 2год.
  2. За курс за "Работа с електро- и мотокари в предприятията" не се изисква медицинско свидетелство и служебна бележка от психодиспансер, когато курсистът притежава правоспособност за МПС.