Квалификация Печат

qualificationsЦентър за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД извършва обучение по следните професии и специалности:

1. Професия: "Монтьор на транспортна техника"

Специалност: "Пътно-строителна техника"

2. Професия: "Монтьор на подемно-транспортна техника"

Специалност: "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства"

Специалност: "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване"

3. Професия: "Заварчик"

Специалност: "Заваряване"

4. Професия: "Шлосер"

Специалност: "Шлосерство"

След явяване на държавни изпити по теория и практика, курсистите получават първа или втора степен на професионална квалификация. Издаденото свидетелство за професионална квалификация е по образец на МОН