Курсове Печат

coursesЦентър за професионално обучение към "ИВКАР" ЕООД организира следните курсове за правоспособност:

1. Заварчици;

2. Шлосери;

3. Машинисти на:

» автокран до и над 16т. - I-ва и II-ра степен;

» кулокран;

» мостови и козлови кранове;

» автовишки;

4. Водачи на мото- и електрокари;

5. Машинисти на пътно-строителни машини - всички видове;

6. Машинисти на бетон-помпа;

7. Машинисти на бетонов център;

8. Машинисти на мачтов подемник /хаспел/;

9. Опреснителни курсове за прикачвачи /сапанджии/, мотокаристи, електрокаристи и др.

Курсовете за правоспособност завършват с полагане на изпит по теория и практика на професията.След успешно положен изпит курсистите получават Свидетелство за правоспособност.